Νεα Δεξαμενή Πιάνας

Κατηγορια

Εργα Υποδομης

Ετος Ολοκληρωσης

2019

Για λόγους ασφαλούς λειτουργίας και ελέγχου, κατασκευάστηκαν δύο νέες δεξαμενές ύδρευσης χωρητικότητας 1500 m3 η κάθε μία, και τριών κτιρίων που από άποψη χρήσης θα στεγάζουν τις αίθουσες δικλείδων, ενώ καταργήθηκε η παλιά δεξαμενή η οποία λόγω παλαιότητας ήταν προβληματική, με πολλές απώλειες - διαρροές και κινδύνους για την δημόσια υγεία εξ αιτίας της πιθανότητας μόλυνσης του νερού.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ