Δίκτυο

Η ΔΕΥΑΤ με τα έργα που πραγματοποιεί στοχεύει:

  • στην παροχή άριστου πόσιμου νερού
  • στη μόνιμη και απρόσκοπτη και συνεχή υδροδότηση, με κατάργηση των αναχρονιστικών ιδιωτικών δεξαμενών
  • στον περιορισμό των διαρροών και της απώλειας νερού
  • στον έλεγχο της λειτουργίας του δικτύου
  • στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης

Όλα τα δίκτυα ύδρευσης, είτε πρόκειται για αντικαταστάσεις παλιών, είτε για νέα, κατασκευάζονται από αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (σύγχρονη τεχνολογία) ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού και να ελαχιστοποιούνται οι διαρροές και οι απώλειες.

Συνεργασία ΔΕΥΑΤ με Σύνδεσμο Μεθυδρίου

Πηγή Μεθυδρίου

Η ΔΕΥΑΤ έχει συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με τον Σύνδεσμο Υδατικών Έργων Μεθυδρίου, με σκοπό τη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Συνδέσμου. Συγκεκριμένα, η ΔΕΥΑΤ αναλαμβάνει τις επισκευές βλαβών στα δίκτυα του Συνδέσμου, την επισκευή και συντήρηση του αντλιοστασίου και των γεωτρήσεών του, τον ποιοτικό έλεγχο του νερού με χημικές, μικροβιολογικές αναλύσεις και παρακολούθηση υπολειμματικού χλωρίου, ενώ προσφέρει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στον Σύνδεσμο.

Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού

Η ΔΕΥΑΤ προχωρεί στον εκσυγχρονισμό της με την εισαγωγή της πιο σύγχρονης τεχνολογίας σε όλες τις υπηρεσίες της. Διαθέτει δύο συσκευές εντοπισμού αφανών διαρροών για τον έλεγχο του δικτύου και των εντοπισμό των διαρροών έγκαιρα, ώστε η Τεχνική Υπηρεσία να είναι σε θέση να επεμβαίνει άμεσα, χωρίς τις καθυστερήσεις που δημιουργεί η προσπάθεια για τον εντοπισμό της βλάβης.