Υποβολή βλάβης on-line

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε διαρροή στο δίκτυο ύδρευσης ή κάποια βλάβη σε οποιοδήποτε σημείο του υδρευτικού και αποχετευτικού συστήματος, ειδοποιήστε αμέσως τη Δ.Ε.Υ.Α.Τ. στα παρακάτω τηλέφωνα:

Φόρμα Δήλωσης Βλάβης: