Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΘΥΝΣΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ e-mail
1 Στέφανος Χατζόπουλος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ     @email
2 Γεώργιος Παρασκευόπουλος Γενική  

Γενικός Διευθυντής

@email
             
3 Γεώργιος Τσόπελας Οικονομική   Διευθυντής @email
  Παναγιώτα Μπόκολα   Λογιστηρίου υπάλληλος @email
  Ελένη Σταθοπούλου   Ταμείου υπάλληλος  
  Ιωάννα Κωστοπούλου   Αποθήκης υπάλληλος @email
        Καταμετρητές - Μηχανογράφηση   @email
             
4 Κων/νος Μανδρώνης Τεχνική   Διευθυντής @email
  Αθανασία Τυροβολά   Μηχανικών υπάλληλος @email
  Δέσποινα Πάσχου   Μηχανικών υπάλληλος @email
  Βασίλης Παπαθανασόπουλος   Μηχανικών υπάλληλος @email
  Δημήτρης Χριστόπουλος   Μηχανικών υπάλληλος @email
  Ιωάννης Κωνσταντόπουλος   Εργοδηγών υπάλληλος @email
  Δημήτριος Τούτουνας   Εργοδηγών υπάλληλος @email
             
5 Δημήτριος Δελής Διοικητική   Διευθυντής @email
  Νίκη Παπαφωτοπούλου   Προσωπικού υπάλληλος @email
  Παναγιώτα Καγιάννη   Εξυπ. Πελατών υπάλληλος @email
  Κων/να Γιαννοπούλου   Προμήθειων υπάλληλος @email
  Ιωάννα Κονδύλη   Γραμματείας υπάλληλος @email
             
6 Παναγιώτης Κοτσιώνης Περιβάλλοντος   Διευθυντής @email
  Αγγελική Ζαχαριάδη   Εργαστηρίου υπάλληλος @email
  Διονύσης Δανιγγέλης   Εργαστηρίου υπάλληλος