Αποθήκη συνεργειου ΔΕΥΑΤ

Η αποθήκη της ΔΕΥΑΤ, από το τέλος του 2009 και έπειτα, είναι σε πλήρη χρήση και οργανώνεται καθημερινά από υπεύθυνο προσωπικό. Βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού καθαρισμού της πόλης. Τα απαραίτητα υλικά, για την επισκευή των καθημερινών βλαβών και των νέων συνδέσεων, τα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας τα προμηθεύονται από εκεί, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρημάτων και την αμεσότερη επισκευή ή νέα σύνδεση, με την ποιότητα που απαιτούν οι προδιαγραφές της ύδρευσης και αποχέτευσης.

Σύστημα καθημερινής καταγραφής διαδρομών οχημάτων ΔΕΥΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Το power fleet είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και εποπτείας των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται από τα οχήματα της Υπηρεσίας μας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και κατά την καταγραφή την εβδομαδιαία ,την μηνιαία κλπ. κρατώντας έτσι ένα αρχείο με αρκετές πληροφορίες για τις κινήσεις των οχημάτων, των συνεργείων, των υδραυλικών, των εκσκαφέων, του φορτηγού, του υδραυλικού υπηρεσίας καθώς επίσης και του αποφρακτικού οχήματος.

Οχήματα ΔΕΥΑΤ

Παρουσίαση Οχημάτων της ΔΕΥΑΤ

Οχήματα