ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΥΑΤ

1. ΔΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Κατηγορία 1)

ΟΙΚΙΑΚΟ

 • 0 – 15 μ3 σε 0,24 € από 0,23 €/μ3
 • 16 – 50 μ3 σε 0,43 € από 0,41 €./μ3
 • 51 - 75 μ3 σε 0,84 € από 0,81 € /μ3
 • 76 –100 μ3 σε 1,53 € από 1,47 € /μ3
 • 101> σε 4,02€/μ3 από 3,87 €/μ3

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

 • 0 – 25 μ3 σε 0,28€ από 0,27 €/μ3
 • 26 – 75 μ3 σε 0,57 € από 0,55 €./μ3
 • 76> σε 1,45 € από 1,39 €/μ3

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • 0 – 25 μ3 σε 0,94€ από 0,90 €/μ3
 • 26 – 75 μ3 σε 1,46 € από 1,40 €./μ3
 • 76> σε 3,04 € από 2,92 €/μ3

124 ΠΒΕ – Στρατιωτικές Υπηρεσίες

 • 0 – 36.000 μ3 σε 0,89 €/μ3
 • 36.001 > σε 1,35€ €/μ3

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

 • 0 – 13.000 μ3 σε 0,76 €/μ3
 • 13.001 > μ3 σε 0,91 €/μ3

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

 • 0 – 25 μ3 σε 0,28 € από 0,27 €/μ3
 • 26 και άνω σε 0,57 € από 0,55 €/μ3

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (Μερκοβούνι-Αγ. Κων/νος-Σκοπή-Πέλαγος-Αγ. Βασίλειος-Μάκρη-Παλλάντιο-Θάνα-Περπατάρι-Εύανδρος-Περθώρι)

Το 70% του τιμολογίου του Δ.Δ. Τρίπολης

Ορίζεται:

 1. ελάχιστη κατανάλωση σε 15 μ3/3μηνο για όλες τις κατηγορίες υδροληπτών
 2. το πάγιο στα 5,40 € ανά διαμέρισμα το τρίμηνο
 3. το τέλος χρήσης υπονόμου σε 0,44 €/μ3 χρέωσης, για δε τα δημοτικά διαμερίσματα που έχουν αποχέτευση στα 0,30 €/μ3
 4. το τέλος επανασύνδεσης στα 34,30 € ανά παροχή σε περίπτωση διακοπής λόγω χρέους ή καταστροφής από άλλες αιτίες ή με αίτηση των καταναλωτών
 5. το παράβολο ελέγχου υδρομέτρων στα 23,90 €
 6. η δαπάνη διακλάδωσης στα 140,40 € το τρέχον μέτρο και η δαπάνη φρεατίου και υδρομέτρου στα 70,70 €
 7. το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης στα 216,00 € ανά παροχή για τις εντός σχεδίου εγκρινόμενες παροχές και σε 353,50 € ανά παροχή για τις εκτός σχεδίου εγκρινόμενες παροχές
 8. το τέλος σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο για τα πρώτα 100 μ2 του ακινήτου σε 2,70 €/μ2 και από 101 μ2 και πάνω σε 5,90 €/μ2 του ακινήτου
 9. η χρέωση του αποφρακτικού μηχανήματος για όλες τις κλήσεις 135,00 €/ώρα Υπάρχει δυνατότητα χρέωσης για όλο τον διευρυμένο Δήμο Τρίπολης μισής ώρας απόφραξης δικτύου αποχέτευσης με αντίστοιχο κόστος χρέωσης κατά το ήμισυ (ήτοι 67,50 πλέον ΦΠΑ).
 10. το τιμολόγιο για αθλητικά κέντρα σε 0,18 € ανά κυβικό για όλα τα κυβικά κατανάλωσης και που το νερό αυτό προέρχεται από δίκτυο που δεν χλωριώνεται
 11. όσον αφορά το ΦΠΑ και το ειδικό τέλος, παραμένουν ως οι σχετικοί νόμοι ορίζουν
 12. για τις πολύτεκνες οικογένειες οι οποίες δικαιούνται ειδικό τιμολόγιο, σύμφωνα με όσα έχουν οριστεί σε προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. και εγκυκλίους της επιχείρησης και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Νόμο, εφόσον διαμένουν σε ακίνητο που εξυπηρετείται με δική του ανεξάρτητη παροχή, καθώς και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (που είναι οι ίδιοι ή που προστατεύουν ΑΜΕΑ) δικαιούνται ειδικό τιμολόγιο πολυτέκνων - ΑΜΕΑ που ορίζεται στο 50% του κανονικού οικιακού τιμολογίου τρέχοντος έτους.
  Οι τρίτεκνοι με ανήλικα έως 18 ετών ή 24 ετών εφόσον σπουδάζουν ή τα αγόρια εκπληρούν τις στειρωτικές τους υποχρεώσεις έχουν έκπτωση 15% εφόσον και αυτοί υδροδοτούνται απ[ό δική τους ανεξάρτητη παροχή.
 13. το εργοταξιακό τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 2,65 €/μ3.
 14. Τα τέλη σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο σε «ειδικά κτίρια» θα καθορίζονται όπως παρακάτω: για τα πρώτα 300 τμ επιφάνειας θα υπολογίζονται με 1,50 €/τμ και τα πέραν των 300 τμ με 2,00 €/τμ,. Με τον όρο «ειδικά κτίρια» εννοούνται τα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος, με μεγάλες επιφάνειες σε τετραγωνικά μέτρα, μη υδροβόρα, τα οποία θα κάνουν χρήση μόνο τουαλέτας.
 15. Η νέα σύνδεση αποχέτευσης για τις ιδιοκτησίες εντός ΒΙ.ΠΕ. θα ανέρχεται σε ποσό χρέωσης 50% από το υπάρχον τιμολόγιο χρέωσης, που εφαρμόζεται στις νέες συνδέσεις των εντός σχεδίου περιοχών.
 16. Για το τιμολόγιο αποχέτευσης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης αποφασίζεται ότι:

  α) των υγρών αποβλήτων να είναι ίδιο με αυτό που κάθε φορά θα ισχύει για τα αστικά υγρά απόβλητα.
  β) για κάθε μονάδα να καθορισθεί ο τρόπος ογκομετρικής χρέωσης των υγρών αποβλήτων με την ιδιαίτερη μεθοδολογία καθορισμένη από την υπηρεσία

2. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (που εντάχθηκαν μετά την 01/01/2013)

Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ – ΜΕΘΥΔΡΙΟ & ΠΗΓΕΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (Κατηγορία 2α)

Κυβικά (εξάμηνο) Τιμή/μ3
1-180 0,06
181-230 0,15
231-250 0,28
251-500 0,56
501> 1,11

ΠΑΓΙΟ: 20,00 (16,26+3,74 ΦΠΑ 24%) το εξάμηνο

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ: 2,50 το εξάμηνο ή 5,00 ετησίως

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ειδικό τέλος 80% επί της αξίας κατανάλωσης και τον αντίστοιχο ΦΠΑ.

και

Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ (ΑΝΕΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ) (Κατηγορία 2β)

ΜΑΥΡΙΚΙ–ΨΗΛΗ ΒΡΥΣΗ–ΛΙΘΟΒΟΥΝΙΑ ( Δ.ΤΕΓΕΑΣ) – ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ – ΚΩΜΗ (Κατηγορία 2β.1)

Από 1/11 – 30/4: Καταμέτρηση χωρίς χρέωση κατανάλωσης.

Στο διάστημα αυτό γίνεται χρέωση παγίου 2,50 €/μήνα, ήτοι: 6 Χ 2,50= 15,00 € πλέον ΦΠΑ 24% και Πολιτιστικό Τέλος 2,50 €.

Από 1/5 – 31/10: Χρέωση παγίου 2,50 €/μήνα ήτοι: 6 Χ 2,50= 15,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, πολιτιστικού τέλους 2,50 € και κατανάλωση με κλίμακα:

 • 0 – 60 μ3 0,07 €/μ3
 • 61 – 180 « 0,12 «
 • 181 - 270 « 0,19 «
 • 271 – 360 « 0,50 «
 • 361 – 540 « 1,48 «
 • 541 > « 2,46 «

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ειδικό τέλος 80% επί της αξίας κατανάλωσης και τον αντίστοιχο ΦΠΑ.

ΑΡΑΧΑΜΙΤΕΣ (Δ. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ) (Κατηγορία 2β.2)

Πάγιο το εξάμηνο 10,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, Πολιτιστικό Τέλος 2,50 € και κατανάλωση με κλίμακα:

 • 1/11 – 30/4: Όλα τα μ3 με 0,10 €/μ3
 • 1/5 – 31/10: 1 – 150 μ3 0,10 €/μ3
 • 151 > μ3 0,35€/μ3

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ειδικό τέλος 80% επί της αξίας κατανάλωσης και τον αντίστοιχο ΦΠΑ.

ΛΕΒΙΔΙ (Δ. ΛΕΒΙΔΙΟΥ) (Κατηγορία 2β.3)

Πάγιο το εξάμηνο 22,50 € πλέον ΦΠΑ 24%, Πολιτιστικό Τέλος 2,50 € και κατανάλωση με κλίμακα:

 • 0 - 180 μ3 0,02 €/μ3
 • 181 – 240 μ3 1,48 «
 • 241 – 300 « 2,95 «
 • 301 > μ3 4,42 €/μ3

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ειδικό τέλος 80% επί της αξίας κατανάλωσης και τον αντίστοιχο ΦΠΑ.

ΚΑΝΔΗΛΑ (Δ. ΛΕΒΙΔΙΟΥ) (Κατηγορία 2β.4)

Πάγιο το εξάμηνο 12,50 € πλέον ΦΠΑ 24%, πολιτιστικό τέλος 2,50 € και κατανάλωση με κλίμακα:

Στην αξία του παγίου ανά εξάμηνο αντιστοιχεί κατανάλωση 180 μ3.

Πέραν του ανωτέρω ορίου των 180 μ3, η χρέωση διαμορφώνεται:

 • Για τα πρώτα 60 μ3 πέραν των 180 μ3 χρέωση 1,48 €/ μ3
 • Για τα επόμενα 60 μ3 πέραν των 240 μ3 χρέωση 2,95 €/ μ3
 • Για τα επόμενα 60 μ3 πέραν των 300 μ3 χρέωση 4,42 €/ μ3

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ειδικό τέλος 80% επί της αξίας κατανάλωσης και τον αντίστοιχο ΦΠΑ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (και για τις δύο υποκατηγορίες τιμολογίων (Α) & (Β))

 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΑΜΕΑ: ΜΕΙΩΣΗ 50% επί τιμολογίου
 2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: ΜΕΙΩΣΗ 15% επί τιμολογίου
 3. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ: ΜΕΙΩΣΗ 40% επί του τιμολογίου
 4. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ: ΜΕΙΩΣΗ 50% επί τιμολογίου

Θα πραγματοποιούνται δύο (2) καταμετρήσεις ετησίως.

 1. Το τιμολόγιο άρδευσης για τις Δημοτικές Ενότητες που είχαν τέτοιο τιμολόγιο, θα ισχύει το ίδιο με αυτό που ίσχυε σε αυτές κατά την 31/12/2012.
 2.  Όσον αφορά το καθεστώς του ΦΠΑ, η αξία ύδρευσης και άρδευσης υπόκειται στον μειωμένο συντελεστή 13%, ενώ το ειδικό τέλος, η αποχέτευση, τέλη σύνδεσης (ύδρευσης και αποχέτευσης), δαπάνη διακλάδωσης και το πάγιο υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή 24%.
 3. το κόστος νέας σύνδεσης παροχής νερού για τις Δ.Ε. Βαλτετσίου, Μαντινείας, Κορυθίου, Τεγέας, Σκιρίτιδας, Φαλάνθου, Λεβιδίου θα ανέρχεται στα 300,00 € (πλέον ΦΠΑ).

Αποφασίζεται:

α) η χορήγηση έκπτωσης επί των εμπρόθεσμα εξοφλούμενων λογαριασμών σε ποσοστό 15% επί της αξίας του νερού των καταναλωτών (και του ειδικού τέλους) από 1/1/2017 ως εξής: α) για τους καταναλωτές στους οποίους εκδίδονται λογαριασμοί δύο (2) φορές το χρόνο η έκπτωση θα δοθεί από το δεύτερο λογαριασμό, β) για τους καταναλωτές τους οποίους εκδίδονται τέσσερις (4) λογαριασμοί τον χρόνο η έκπτωση να δοθεί από τον τρίτο λογαριασμό και μετά και συνεχώς στους επόμενους λογαριασμούς τους, εφόσον εξοφλούνται αυτοί εμπρόθεσμα, σαν επιβράβευση των συνεπών καταναλωτών της ΔΕΥΑΤ,

β) εφαρμογή προγράμματος διακοπής των παροχών ύδρευσης όταν παραμένουν ανεξόφλητοι πέραν των δύο (2) λογαριασμοί και επιδίωξη της είσπραξής τους με όλα τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και αποφάσεις μέτρα (βεβαίωση οφειλών των καταναλωτών για είσπραξη μέσω της Δ.Ο.Υ., αποστολή εξωδίκων κλπ.)