Οικιακό Τιμολόγιο

Κατηγορίες Τιμολογίων

  • Κατηγορία 1: Κανονικό τιμολόγιο.
  • Κατηγορία 2: Τιμολόγιο με έκπτωση 50% για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και τους πολυτέκνους.
  • Κατηγορία 3: Τιμολόγιο με έκπτωση 15% για τα τους τρίτεκνους.