Κώστας Τζιούμης

Η ΔΕΥΑΤ είναι η σημαντικότερη, ίσως, Δημοτική Επιχείρηση, ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του Δήμου, την τοπική Οικονομία, την ζωή των δημοτών. Οργανωμένη με τρόπο άριστο, στελεχωμένη από ειδικούς για κάθε θέση επιστήμονες και εξαιρετικό διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, διασφαλίζει με τον καλύτερο τρόπο την Ύδρευση, την Αποχέτευση και την Άρδευση κάθε σπιτιού, κάθε επιχείρησης, κάθε σημείου του Δήμου μας.

Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μεθυδρίου και με απόλυτη επίγνωση των υποχρεώσεων και ευθυνών της για τη δημόσια ζωή και υγεία, η ΔΕΥΑΤ καλύπτει άριστα τις σχετικές ανάγκες της Τρίπολης και των 78 Τοπικών Κοινοτήτων και είναι στη διάθεση και υπηρεσία κάθε καταναλωτή, κάθε στιγμή του 24ώρου.

Είμαι υπερήφανος για το έργο της, προσβλέπω στη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών και των προϊόντων της, με το μικρότερο δυνατό κόστος για τον πολίτη.

Κώστας Τζιούμης
Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΤ
Δήμαρχος Τρίπολης