Πηγές υδροληψίας - Δίκτυο ύδρευσης της Τρίπολης

Η πόλη της Τρίπολης υδρεύεται μέσω ενός συστήματος τριών τομέων υδροδότησης οι οποίοι δεν επικοινωνούν μεταξύ τους.

Τομέας νέας δεξαμενής

Νέα δεξαμενή Πιάνας

Τροφοδοτείται από την πηγή Μεθυδρίου και από γεωτρήσεις στην περιοχή Μηλιάς. Το δίκτυο τροφοδοτεί με νερό τις Βόρειες και Κεντρικές περιοχές της πόλης, κάθε ημέρα για χρονικό διάστημα από 12 μέχρι 24 ώρες.

Τομέας παλαιάς δεξαμενής

Τροφοδοτείται από την πηγή Πιάνας. Το δίκτυο της κεντρικής και Νοτιοδυτικής περιοχής της πόλης τροφοδοτείται με νερό κάθε ημέρα για χρονικό διάστημα που ποικίλλει από 10 μέχρι 24 ώρες ανάλογα με την εποχή και τις διαθέσιμες ποσότητες νερού.

Τομέας Υδατόπυργου

Τροφοδοτείται από 3 γεωτρήσεις που βρίσκονται στην περιοχή Νεοχωρίου και λειτουργούν αποκλειστικά για την υδροδότηση της Τρίπολης. Το δίκτυο του Υδατόπυργου υδροδοτεί τον Συνοικισμό Κολοκοτρώνη και την περιοχή της οδού Ναυπλίου. Η τροφοδοσία είναι συνεχής.