Το όρος Μαίναλον- καρδιά και πνεύμονας της Αρκαδίας – δίνει ένα από τα ποιοτικότερα νερά της πατρίδας μας και όχι μόνον. Η ΔΕΥΑΤ είχε την πρόνοια και έχει την δυνατότητα να αντλεί από τα νερά αυτά, να έχει τις Κύριες πηγές υδροληψίας και τους σημαντικότερους ταμιευτήρες σε πλαγιές ή κορυφές του βουνού αυτού, σε περιοχές καθαρές από βιομηχανική ή άλλη ανεπιθύμητη για το νερό δραστηριότητα.

Το δώρο αυτό της φύσης, μαζί με την τεχνογνωσία και ένα άρτια εξειδικευμένο προσωπικό, διασφαλίζουν για τους καταναλωτές μας (Τρίπολη και 78 Τοπικές Κοινότητες) το «Άριστον Ύδωρ», το απολύτως κατάλληλο για την ύδρευση, για την άρδευση, για την αποχέτευση. Με τη λειτουργία, μάλιστα, του Βιολογικού Καθαρισμού διαχειριζόμαστε άψογα τον κύκλο του νερού, το οποίο παρέχουμε χωρίς διακρίσεις σε όλους τους δημότες και το αποδίδουμε πάλι στο περιβάλλον καθαρό.

Σύμφωνα με τα παραπάνω διαμορφώνονται οι κύριοι άξονες της στρατηγικής μας ως εξής:

  • Συνδυασμός της επιχειρηματικής (μας) δραστηριότητας με την κοινωνική ευθύνη, με την δεύτερη να έχει την απόλυτη προτεραιότητα.
  • Αναβάθμιση των υποδομών και εκμετάλλευση της τεχνολογίας /καινοτομίας, επιμόρφωση και άριστη αξιοποίηση του προσωπικού μας, ώστε να περιορίσουμε το λειτουργικό κόστος της εταιρείας στο απολύτως απαραίτητο, με το όφελος να μετακυλίετε στους καταναλωτές.
  • Ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά την σημασία του νερού, την σωστή χρήση του, τον σεβασμό του περιβάλλοντος, την κοινωνική συνεισφορά της ΔΕΥΑΤ.
  • Λειτουργία όλων των τμημάτων της Επιχείρησης σύμφωνα με όλα τα λειτουργικά και ποιοτικά πρότυπα.

Η πολυετής ήδη, απρόσκοπτη και διαρκώς εκσυγχρονιζόμενη και βελτιούμενη λειτουργία της ΔΕΥΑΤ, η άμεση ανταπόκριση σε προβλήματα ή αιτήματα των καταναλωτών, η ομαλή επέκταση ευθύνης και δραστηριότητάς της με την ανάπτυξη του Καλλικρατικού Δήμου, η άψογη συνεργασία με την εταιρεία ΜΕΘΥΔΡΙΟΝ και, τελικά, η στελέχωσή της από το άριστο ή κατάλληλο για κάθε τμήμα προσωπικό αποδεικνύουν και εξασφαλίζουν την επίτευξη των επί μέρους στόχων της, οι οποίοι μπορούν να συνοψιστούν σε μία φράση:

Η ΔΕΥΑΤ - βασικό προαπαιτούμενο και θεμελιακό όργανο για την λειτουργία της κοινωνίας, για την οικονομική δραστηριότητα των πολιτών, για την προστασία του αστικού και φυσικού περιβάλλοντός, για ένα επίπεδο βίου που επιζητούν και δικαιούνται όσοι ζουν στον Δήμο Τρίπολης – επιτελεί και θα προσπαθεί να επιτελεί πάντα με τον καλύτερο τρόπο το (κοινωνικό) έργο που οι δημότες της έχουν αναθέσει.

Γιώργος Παρασκευόπουλος
Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑΤ