Βιολογικός Καθαρισμός Τρίπολης

Κατηγορια

Εργα Υποδομης

Ετος Ολοκληρωσης

2008

Ο βιολογικός καθαρισμός επεξεργάζεται τα λύματα της πόλης και της ΒΙ.ΠΕ Τρίπολης.

Μετά την αναβάθμισή του το έτος 2008, γίνεται αποτελεσματική επεξεργασία και του οργανικού ρυπαντικού φορτίου αλλά και του αζώτου και του φωσφόρου.

Η ΔΕΥΑΤ έχει σχεδιάσει και προβλέπεται να κατασκευάσει πρόσθετες εγκαταστάσεις με αντικείμενο αφ’ ενός σκοπό την παραγωγή αρδευτικού νερού υψηλών προδιαγραφών αφ’ ετέρου την ενεργειακή αξιοποίησης της παραγόμενης ιλύος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
Νεα Δεξαμενή Πιάνας