30/7/2021
Ανακοινωση

Σωστή χρήση νερού

Η παρατεταμένη ανομβρία δημιουργεί προβλήματα άμεσα και έμμεσα.

Η Δημοτική μας Επιχείρηση προνοεί, φροντίζει, προλαμβάνει.

Χρειαζόμαστε όμως και τη δική σας συνεργασία, τη βοήθεια όλων των καταναλωτών μας.

Παρακαλούμε για οικονομία, για σωστή χρήση νερού. Εξασφαλίζουμε το απαραίτητο νερό για τον άνθρωπο, για τα ζώα και ύστερα για άλλες χρήσεις.

Με την αποφυγή της σπατάλης θα ξεπεράσουμε χωρίς προβλήματα και διακοπές μία δύσκολη περίοδο.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και συνεργασία.