14/3/2022
Διακηρυξη

Διακήρυξη για την κατασκευή του έργου "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Κ ΤΡΙΠΟΛΗΣ"

Κατεβάστε εδώ τα ΣΧΕΔΙΑ

Κατεβάστε εδώ το ESPD