28/5/2021
Ανακοινωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

Κατεβάστε εδώ το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_espd-request.rar