8/3/2024
Ανακοινωση

ΔΕΥΑΤ: οφειλόμενη απάντηση - πληροφόρηση

Σε σχέση περί της ύπαρξης ή μη έγκρισης αποδοχής αποβλήτων από την Βιοενεργειακή Πελοποννήσου ΑΕ για την μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στον Βιολογικό Καθαρισμό της ΔΕΥΑ Τρίπολης στην ΒΙ.ΠΕ δηλώνουμε τα εξής:

1) Από την παρούσα Διοίκηση της Επιχείρησης ΔΕΝ έχει δοθεί καμία έγκριση.

2) Βρήκαμε ότι στις 17/11/2017 είχε δοθεί έγγραφο με θέμα «έγκριση αποδοχής αποβλήτων» επί της τότε διοίκησης της ΔΕΥΑ Τρίπολης.

3) Λόγω της παρόδου μεγάλου χρονικού διαστήματος από την αρχική έγκριση, θα επανεξετάσουμε την δυνατότητα διάθεσης υγρών αποβλήτων της ανωτέρω μονάδας στην ΕΕΛ Τρίπολης.

4) Επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας.

Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας και προς ενημέρωση των συνδημοτών μας, του Δημοτικού Συμβουλίου και παντός ενδιαφερόμενου.

Στέφανος Χατζόπουλος

Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΤ

Συνημμένα αρχεία