20/6/2022
Βλαβη

Βλάβη στις 2 γεωτρήσεις της ΔΕ Τεγέας

Λόγω έκτακτης βλάβης και στις 2 γεωτρήσεις της ΔΕ Τεγέας, υπάρχει πρόβλημα στην ομαλή υδροδότηση της παραπάνω ενότητας και παρακαλούμε στον περιορισμό της κατανάλωσης.

Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την αποκατάσταση της βλάβης.