19/7/2023
Ανακοινωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης -Ύδρευσης Αποχέτευσης Τριπόλεως, που εδρεύει στην Τρίπολη της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 25/07/2023 και τελειώνει στις 03/08/2023.

Δείτε τα σχετικά αρχεία για περισσότερες πληροφορίες.