Σύστημα Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών

Κατηγορια

Εργα Υποδομης

Ετος Ολοκληρωσης

2019

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

 • Ποσό σύμβασης: 1.431.053,00 € χωρίς ΦΠΑ
 • Προθεσμία ολοκλήρωσης: 27 μήνες (15 μήνες εκτέλεση έργων, 12 μήνες δοκιμαστική λειτουργία)
 • Ανάδοχος: ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ

Αντικειμενικός σκοπός της ΔΕΥΑ Τρίπολης, είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ) στο οποίο θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού.

Μέσω εγκατάστασης κατάλληλου Η/Μ εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος, θα συλλέγονται και θα επεξεργάζονται πληροφορίες από όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης οι οποίες θα ενημερώνουν το σύστημα για:

 • Εντοπισμό ενδεχόμενων Διαρροών (αφανών και μη)
 • Άμεση διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού για συντονισμό εργασιών για αντιμετώπιση βλαβών
 • Ποσοτικό υπολογισμό των υδατικών αποθεμάτων
 • Τις πραγματικές τιμές ισοζυγίου νερού
 • Την πραγματική κατανάλωση νερού, και
 • Την ποιότητα του παρεχόμενου πόσιμου νερού

Μέσω του προτεινόμενου έργου, η ΔΕΥΑΤ, επιδιώκει να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς τους καταναλωτές. Θα γίνει ριζική αντιμετώπιση των υδρευτικών προβλημάτων που υφίστανται μέχρι στιγμής και αφορούν:

 • Την εξασφάλιση των ποσοτήτων εκείνων του νερού που είναι ανά πάσα στιγμή ικανές να καλύπτουν ένα λογικό επίπεδο κατανάλωσης
 • Την αδιάκοπη παροχή νερού, που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες από το νόμο προδιαγραφές ποιότητας, μέσα από ένα δίκτυο διανομής και υπό την απαραίτητη πίεση που επιτρέπει την τροφοδοσία και των υψηλότερων διαμερισμάτων στην περιοχή δραστηριότητας της ΔΕΥΑΤ.
 • Την διασφάλιση του απαιτούμενου ελέγχου ποιότητας του παραγόμενου και καταναλισκόμενου νερού.
 • Την εξυπηρέτηση των καταναλωτών με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο

Το προτεινόμενο σύστημα τηλεμετρίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Ένα (1) σύστημα αυτοματισμού, τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού δικτύου ύδρευσης που αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:
 • 34 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου του δικτύου Ύδρευσης της Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 • 10 Σταθμούς Ελέγχου Διαρροών του δικτύου Ύδρευσης της πόλης της Τρίπολης
 • Ένα (1) Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ)
 • Ένα (1) Περιφερειακό Σταθμό Ελέγχου (ΠΣΕ)
 • Δύο (2) Φορητούς Σταθμούς Ελέγχου (ΦΣΕ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ